İnova Yapı Ürünler

Müşterilerimize verdiğimiz değerle büyüyoruz


MONORAYLI EŞİKLİ ÇARPMA KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Monoray Sistemli Eşikli Pervaz;
Eşikli Pervazlarda  iç ünitenin tabanının,dış üniteden daha yüksek olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Eşikli Pervazlarda, pervaz kapınızın 4 tarafını çerçevelemekte olup,kapı contaları ise kapı kanadının 4 tarafını standart conta sistemi ile dönmektedir. 

Eşikli kapılarda trans palet gibi özel taşıma araçları ile malzeme geçişi sağlanacak ise kapı eşiğinin üzerine gelecek şekilde kapı montajından sonra uygulamak kaydı ile geçici yada kalıcı rampa yapılabilmektedir. Monoraylı sistemde çalışacak ünitelerde monoray kanalına özel pervaz üzerinde hazır halde monoray üst ray kanallı pervaz sunulmaktadır. 

MONORAYLI EŞİKSİZ ÇARPMA KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Monoray Eşiksiz Çarpma Kapı;

Kapıların kullanılacakları alanlarda dış kolidor ile soğuk oda iç yüksekliği eşit ise bu tip odalarda kapınızın 3 tarafı ( sağ + üst + sol ) Pervaz uygulaması yapılır.Bu model kapılara Eşiksiz Kapılar denilmektedir. Bu tip kapılarda kullanılan pervaz sistemine de Eşiksiz Pervaz denilmektedir. Eşiksiz Pervaz sisteminde dış üniteden iç üniteye geçişlerde ürünlerin trans palet yardımı ile veya taşıma araçları ile yada sürükleme şekli ile daha rahat ürün geçişi sağlamaktadır. 

Monoraylı eşiksiz kapılarda ise pervazların üzerinde monoray kanalının aktif çalışabilmesi için monoray kanalı pervazlar ile istenilen monoray boşluğuna göre dizayn edilerek üretilmektedir. 
Eşiksiz Pervaz sisteminde uygulanacak kapılarında muhakkak Eşiksiz Model Kapı olması gereklidir. Bu tip uygulamalarda ısı kayıplarının önlenmesi için kapı contalarının kapı kanadında solda + üstte + Sağda standart conta sistemi içerirken kapı altında Süpürgelik contası adını verdiğimiz çift kat alt conta yer almalıdır.