İnova Yapı Ürünler

Müşterilerimize verdiğimiz değerle büyüyoruz


EŞİKSİZ KAPILAR ;

• Kapıların kullanılacakları alanlarda dış kolidor ile soğuk oda iç yüksekliği eşit ise bu tip odalarda kapıların 3 tarafı (sağ+üst+sol) Pervaz uygulaması yapılır.Bu model kapılara Eşiksiz Çarpma Kapı denilmektedir.

Eşiksiz kapılar dış üniteden iç üniteye geçişlerde ürünlerin trans palet yardımı ile ve ya sürükleme şekli ile  daha rahat ürün geçişi sağlamaktadır.Eşiksiz Çarpma Kapı contaları kapı kanadında solda + üstte + Sağda standart conta sistemi içerirken kapı altında Süpürgelik contası adı verilen çift kat alt conta yer almaktadır. 

EŞİKLİ KAPILAR ;

• Eşikli Çarpma Kapı da iç  ünitenin  tabanının, dış üniteden  daha  yüksek  olduğu  durumlarda tercih  edilmektedir.
Eşikli kapılarda pervaz kapınızın 4 tarafını çerçevelemekte olup,kapı contaları ise kapı kanadının 4 tarafını standart conta sistemi ile dönmektedir. 

Eşikli kapılarda transpalet gibi özel taşıma araçları ile malzeme geçişi sağlanacak ise kapı eşiğinin üzerine  gelecek şekilde kapı montajından sonra uygulamak kaydı ile geçici yada kalıcı rampa yapılmalıdır.