Inova Yapı İnsan Kaynakları

Müşterilerimize verdiğimiz değerle büyüyoruz

İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları Politikamız

İnova Yapı olarak 2007 yılından beri İzmir – Menderes’te kurulan fabrikamızda hizmetinizdeyiz. Gücümüzü, uzmanlığını ve başarılarını kanıtlamış mühendislerimizden ve onların oluşturduğu teknik ekipten; çalışanların kendi aralarında oluşturduğu ve bağlı olduğu çalışma ilke ve prensiplerinden almaktayız.

Büyük bir özveri, büyük bir disiplin, özen, titizlik, bağlılık ve sadakatle çalışan ekibimizi hedefi, siz değerli müşterilerimize en iyi, en ekonomik, en kaliteli hizmeti vermektir. Türkiye’de büyük projelere imza atmış yazılım ve çözüm uzmanlarımızdan, proje yöneticilerinden, danışmanlarından, analistlerinden oluşan kadromuz İnova Yapıyı geleceğe taşımaktadır.

Uluslararası teknolojik gelişmeleri, sektör hareketlerini, ekonomik koşul ve imkânları takip ve analiz etmek suretiyle, müşterilerin değişen ihtiyaçlarını önceden tahmin ederek, yeni ürün ve hizmetler için sürekli çalışan ve öğrenen İnova Yapı ekibimiz, birlikte ekip halinde çalışmaya büyük önem verir. Inova olarak bireysel yaratıcılığı desteklediğimiz gibi, aynı zamanda çalışmalarımızın verimliliği ve kalitesi için ekip ruhunu korumaktayız.

Ar-ge ekibimizin başarılı, üstün çalışmaları ve özverisi ile Türkiye’de büyük yeniliklere imza atıyoruz. Avrupa Birliği gibi önemli uluslararası organizasyonlar tarafından desteklenen Ar-ge çalışmalarında etkin bir şekilde yer alan şirketimiz, geleceğe yön vermek ve standartları belirlemek için geliştirilen projelere büyük katkıda bulunuyor. Hedefimiz teknolojiyi, herkes için verimli bir hale dönüştürmektir.

İnsan kaynakları departmanı olarak:
-Şirket hedeflerine yönelik planlamalar ve iş gücü iyileştirme çalışmaları yapmak,
-Şirketin üst, orta ve alt yönetiminde çalışanlar arasında köprü vazifesi görerek, aralarında oluşabilecek problemleri zamanında çözmek, gerektiğinde taraflar arasında arabuluculuk yapmak,
-Şirketin istihdam politikalarını evrensel ilkelere uydurmak için çalışmalar yürütmek,
-Şirket insan kaynakları prosedürlerinin, iş kanunlarına paralel ilerlemesini sağlamak için, gerekli düzenlemeleri yapmak
-Mobbing gibi şirket içinde oluşabilecek psikolojik tacizlerin önüne geçmek için eğitimler düzenlemek ve çalışan ve yöneticileri bu konuda bilgilendirmek,
-İşe alma ve işten çıkarma süreçlerini denetleme ve düzenlemek,
-Gerekli disiplin prosedürlerini yürütmek,
Başlıca görev ve sorumluluklarımızdır.