Isı Köprüsü Nedir?

Müşterilerimize verdiğimiz değerle büyüyoruz

Isı Köprüsü Nedir?


ISI KÖPRÜSÜ NEDİR? YALITIMA KATKISI NEDİR ? ISI KAYIPLARI NASIL ENGELLENİR?

Isı Köprüsü nedir? Yalıtıma Katkısı Nedir ? Isı Kayıpları Nasıl engellenir? Isı transferi, yüksek enerjili (sıcak) taraftan, düşük enerjili (soğuk) tarafa doğrudur. Bu nedenle soğuk oda yalıtımları, bilinenin aksine içerideki soğuğun kaçmaması için değil, dışarıdan ısının girmeyeceği şekilde tasarlanır ve gerçekleştirilir. Isı aktarımı, sıcaklıkları farklı iki veya daha fazla nesne arasında iletim, taşınım ya da ışınım yoluyla (veya bu yolların birbiri ile olan birleşimleri yoluyla) gerçekleşen enerji aktarımı olarak tanımlanır. Taşınımla ısı aktarımı temel olarak moleküllerin kitleler halinde hareketinden kaynaklanır. İki farklı sıcaklıktaki yüzey arasında hareket halindeki akışkan bu hareketi sırasında ısı taşınımını sağlar.

 

 

İletimle ısı aktarımı ise durgun bir ortamda gerçekleşir, birbirleriyle temas halindeki moleküllerin kafes yapısındaki titreşimler sayesinde ısı bir sonraki moleküle taşınır. Soğuk Oda kapıları konusundaki ısı köprüsünün niteliği “iletimle ısı aktarımı”dır.
İletimle ısı aktarımı, farklı yalıtım niteliklerine ve ısı soğutma kapasitelerine sahip madde veya malzemeler ile gerçekleşir. Teknik açılım olarak “ısı köprüsü” oluşturulmayan bu malzemeler,çoğu zaman gözle görülür enerji kaçaklarına neden olurken, çıplak gözle fark edilemeyen bir ısı enerjisi aktarımına neden olur. Hassas Isı kayıpları ancak termal kameralar sayesinde fark edilebilir. 
Termal kameralar gözümüzün algılayamadığı düzeyde kızılötesi ışınlarını yakalar ve bunları ekranında görebileceğimiz değerlere dönüştürür. 
Isı köprüleri uygulanmayan Soğuk Oda Kapılarında, korumaya çalıştığımız düşük sıcaklık ortamına ısı aktararak enerji maliyetlerimizi yükseltir. 
Bu maliyetlere, soğutma cihazlarımızın fazla çalışması, ürünlerin erken bozulması nedeni ile elektrik faturalarında (farkında olmadan) artışlar yaşandığı gibi muhafaza edilen ürünlerinde miadından önce bozulmasına sebebiyet verdiği aşikardır.

Özellikle iç ve dış ortamı birbirinden ayıran zemin, tavan ve yan cepheler ile birlikte kapı sistemlerinde de de ısı köprülerinin uygulanmış olması gerekir. Kullanılan sabitleyici vida, iç-dış ortam arasında hava veya sıvı taşıyan boru ve havalandırma sistemleri gibi soğuk deponun diğer bileşenlerinin de ısı köprüleri ile donatılması gerekir. Aksi takdirde malzeme ve yüzeylerde terleme ve buzlanma şeklinde karşılaştığımız enerji kayıpları olacaktır. Buzlama enerji kaybının göstergesi olduğu kadar, mekanik akşamların çalışmasını da engelleyen bir fazdır. 
Temel olarak ısıyı ileten malzemelerin temasını kesmek bu ısı iletimini ortadan kaldırır veya minimum düzeye indirir. Genel olarak karşılaştığımız ve ısı soğutma kapasitesi nedeni ile en temel ısı köprüsü olan metal ve muhtelif alaşımlarının, iç ve dış ortamla İlişkisini Kesmenin en temel yöntemi ısı köprüleri ile Soğuk Oda Kapıları Uygulamaktır. Kapı detayında ısı köprüsü konusunu incelediğimizde iki temel bileşen üzerinde durmalıyız. Birincisi ve en etkili bileşen kapının kasasıdır. Kasanın, ortamın içinde ve dışında kalan kısmı arasında ısı köprüsünü kesecek bir uygulamanız yoksa farkında olmadan katlanacağınız ısı kayıpları çoğu zaman kapının tüm maliyetinden bile yüksekte kalır. 

Özellikle şok oda ve donmuş odaların yüksek soğutma maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda ısı köprüsünün ne kadar hassas şekillerde çözülmesi gerekliliği daha net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kapı kasası PVC madde dışında hangi malzemeden yapılırsa yapılsın (paslanmaz çelik, alüminyum,tahta kaplama saç) iç ve dış ortamlara temas eden yüzeylerin kesinlikle birbirine teması engellenmelidir. 

İkinci bileşen ise kapının kanadıdır. Kapı kanadını çevreleyen Saç ve alüminyum profil ile iç yüzey ve dış yüzey sacının birbirine teması engellenmelidir. Ayrıca kanat üzerindeki aksesuarların da iç ve dış ortamlar arası ısı transferini engelleyecek şekilde tasarlanmış olması kapı kilitlerinin ısı köprülü mekanizma ya sahip olması çok önemlidir. 
Tüm bu bilgiler ışığında, İnova olarak, gerek Almanya merkezimizde uygulan projelerde gerekse Türkiyede Ürettiğimiz Soğuk Hava depo kapılarında ısı köprüsü uygulamalarını uzun yıllardır teknik olarak çözümlemiş ve ilgili tüm ürün ve uygulamalarımızda ve tasarımlarımızda bu konuya hassasiyetle eğilmiş durumdayız. Tam yalıtımlı soğuk oda kapılarımızdaki çözümlerimiz,uyguladığımız menteşeler,kilitler,aluminyum profiller,pervazalar,otomatik yön değiştirilebilen çarpma kapılar,personel geçişli sürgülü kapılar,çift kanat sürgülü kapılar birçok üretici ve rakip firmalarımıza rol model olmuştur. 
Kapı üzerlerinde uyguladığımız aşağıda şekillerinide görebileceğiniz inova yapı tarafından gerekli arge çalışmaları sonucunda elde edilen ısı köprüsü modelleriyle müşterilerimizin enerji kayıplarını maksimum düzeyde azaltmayı hedefliyoruz.