İklimlendirme

Müşterilerimize verdiğimiz değerle büyüyoruz

İklimlendirme


İKLİMLENDİRME (Klimatizasyon) Yeni teknolojiyle donatılmış binalarda iklimlendirme sistemleri ve klimatizasyon gibi kelimeler çok sık duyulur. Peki nedir bu iklimlendirme veya başka bir deyişle klimatizasyon. En genel halde,konfor amacıyla insan, hayvan ve bitkilerin veya endüstriyel bir mamulün üretilmesi sırasında atmosferik şartların otomatik olarak kontrol altında tutulması işlemi olarak ifade edilir. Pratikte ise iklimlendirme,havanın ısıtılması,soğutulması,nemlendirilmesi veya neminin alınması bir başka deyişle şartlandırılması işlemine denir.İklimlendirme sistemlerinde amaç, insan hayvan ve bitkilerin dolayısıyla onların yaşarken, çalışırken veya herhangi bir anlarında kendilerini rahat hissedecekleri ortamların sağlanması ve endüstriyel bir mamulün üretilmesi sırasında,mamulün istenen özelliklerde üretilmesi için gerekli olan atmosferik şartların sağlanması olarak izah edilebilir. İklimlendirme terimi İngilizce'deki air condition (hava şartlandırılması) ve Almanca'daki klima terimine karşılık gelir.

Türkçe'de iklimlendirme ve klima terimlerinin her ikisi de kullanılmaktadır. Günümüz şartlarında iklimlendirme ve klimatizasyon kapalı mekanların konfor ve sağlık şartlarının üst seviyelere çıkarılması için kaçınılmaz bir sistemdir. İklimlendirme sırasında binalarda kullanılan sistemler sıralamak gerekirse; Split klimalar, Chiller - Soğutma Grupları Fan Coil’ler Klima Santralleri Egzost Santralleri Nemlendirme Cihazları Isıtma Sistemleri Bağlı otomasyon sistemleri Bağlı borulama ve armatür mekanik sistemleri. 

VAV - VRV - VAM sistemleri… İklimlendirme terimi çoğunlukla soğutma ve iç havanın ısı konforu için neminin alınması, çoğunlukla soğutma yapılarak, işlemlerine atfedilir.Daha geniş bir anlamda, terim HVAC, ısıtma, soğutma ve havalandırma ve ya havanın durumunu iyileştirmek için dezenfeksiyon işlemleri için de kullanılır. Bir klima (AC veya Kuzey Amerika İngilizcesinde A/C, İngiliz ve Avustralya İngilizcesinde aircon) bir soğutma çevrimi kullanarak, çoğunlukla binalardaki ve taşıma araçlarındaki konfor için ortamdaki ısıyı çeken, bir aygıt, bir sistem ve ya bir mekanizmadır. İklimlendirmenin konseptinin Antik Roma’da uygulandığı bilinmektedir, burada sukemerinden gelen su belli evleri soğutmak için duvarlarında dolaşmaktadır. 
Benzer teknikler orta çağda İran’da sarnıçlar ve rüzgar kuleleriyle, sıcak sezonda binaları soğutmak için kullanılmıştır. 
Modern iklimlendirme 19. yy’da kimya’daki ilerlemelerle ortaya çıktı ve ilk büyük ölçekli elektrikli klima 1902’de Willis Haviland Carrier tarafından icat edildi ve kullanıldı.